Případy a zkušenosti

Zlepšení dechových návyků

Značnou pozornost v programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE® věnujeme obnovení správných dechových návyků. Postupně prodlužujeme nádech i výdech, usilujeme o rovnoměrnost a přirozenost dýchání. K tomu je však zapotřebí přítomné vědomí, které umožní aktivní změnu rytmu dechu. Rytmus dechu je nesmírně důležitou součástí pozitivní změny.

V první fázi jsme se zaměřovali se všemi uživateli zařazenými do programu (dle jejich dispozic a schopnosti vnímat dýchací proces) na základní techniku dýchání, zpravidla, až na výjimky, na hluboké dýchání ústy. Postupně jsme prohlubovali návyky vědomého dýchání, podporovali jsme jednotlivé fáze dechu stimulačními pozicemi, úspěšně jsme snižovali rozdíly mezi nádechem a výdechem v jejich délce i intenzitě (což v mnohých případech není jednoduché).

U většiny uživatelů velmi pozitivně tento proces ovlivnila naše metoda „vibračního dechu“, která umožňuje výrazné zvýšení pozornosti uživatele zaměřené na vlastní proces dýchání, posiluje jejich aktivní přístup a pomáhá výrazným způsobem prodloužit nádech i výdech. Stimuluje vibrace v oblasti hrudi (srdce, plíce, komunikace, vnímání). Zlepšuje se celková ventilace, funkce bránice a příznivě celý proces ovlivňuje fyziologii orgánů především v oblasti břicha.

V letošním roce jsme přistoupili ke druhé fázi dechových návyků a to k přechodu na dýchání nosem. Teprve takový způsob dýchání umožní aktivní stimulaci psychiky uživatelů, což se u mnohých viditelně projevuje. Převážná většina uživatelů, jež zvládla základní dechové návyky ústy, dnes bez větších potíží dýchá nosem, rovnoměrně a vědomě!

Mohu uvést jeden případ za všechny. Uživatel Martin M. ještě v nedávné minulosti dýchal povrchně, mělce a činilo mu značné problémy se vědomě zhluboka nadechnout a vydechnout. Jeho přílišná snaha byla vždy doprovázena zvýšeným třesem v obličeji, především rtů a svalů kolem úst, brady apod. Nádech byl dlouhý a výdech prudký. Takto se byl schopen nadechnout a vydechnout opět po delším ztišení (tzn. že chvíli dýchal, jak byl zvyklý). V současné době je schopen dýchat nosem, zcela rovnoměrně, bez znatelného napětí v obličeji a bez přítomnosti třesu. To se projevuje i na jeho lepší koordinaci pohybů a zvýšené schopnosti koncentrace. O snížení třesu v končetinách při cvičení ani nemluvě.

V současné době využíváme osvojených dechových návyků a schopnosti stažení pozornosti uživatelů při řešení situací konfliktního jednání, kdy se během velmi krátké doby (řádově několika málo minut) „rozrušený“ uživatel zklidní a bez sebemenších potíží se vrací zpět do kolektivu. Toto má hluboký smysl nejen pro samotného uživatele, ale i pro ostatní uživatele včetně personálu, který se o účincích dechu na psychiku přesvědčuje v reálném prostředí.

Autor: Ing.Jiří Nývlt, terapeut, autor programu
zpět nahoru