Případy a zkušenosti

Zapojení sociálních pracovníků do praxe ITP

Po velmi dobrých zkušenostech s individuálním přístupem k uživatelům, především v rámci individuálních terapií a úzké spolupráce s pracovníky domova (speciální pedagog, sociální pracovníci či fyzioterapeut), jsme všichni vnímali, že by bylo žádoucí integrovat stávající zkušenosti do každodenní praxe, především v oblasti přímé péče a dalších aktivizačních činností.

Zvyšující se zájem pracovníků domova o osvojení si základních a relativně snadných technik dlouhodobě používaných v programu a naše snaha o zvýšení účinnosti programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE® byl inspirací ke vzniku „Praktického manuálu k individuálním terapeutickým plánům“. Je to historicky první učební text pro zájemce o praxi našeho programu, v tomto případě v rámci vzdělávacího modulu PRAKTICKÉHO MINIMA.

Cílem individuálních terapeutických plánů (ITP) v tomto pojetí je prohlubovat proces harmonizace každého jedince, stabilizovat dosažené výsledky a promítnout vše přirozeným způsobem a nenásilně do každodenní činnosti, a současně aktivně zapojit odborný personál domova. Harmonizace je kontinuální proces, proto pokud bude uživatel vhodným způsobem průběžně a pravidelně stimulován i v období mezi jednotlivými terapiemi (tedy častěji než 1x za dva týdny), lze nepochybně předpokládat, že účinek bude vyšší a to díky působení principu synergie a výrazně zvýšené „frekvenci“ stimulace.

Efektivně a především nenásilně dojde v kratším čase k vytvoření nových návyků a především se posílí ta synaptická spojení neuronů, která pozitivně ovlivňují celkový stav organizmu, včetně stavu psychiky a vnímání okolního prostředí, reakcí na probíhající situace, řešení vztahů mezi uživateli, aktivního přístupu k životu a zvýšené pozornosti vědomí apod. V převážné většině případů i uživatelé vnímají svojí účast na programu velmi pozitivně.

Vzhledem k charakteru služeb poskytovaných uživatelům jsou ITP tomuto prostředí přizpůsobeny, akceptují koncepci, hlavní priority a standardy sociální péče Domova „Na Zámku“ v Nezamyslicích. ITP tak může být velmi dobrým pomocníkem ve zvyšování kvality poskytované péče a zlepšování kvality života uživatelů. Může tak napomoci uživatele „rehabilitovat a revitalizovat“ v kontinuálním procesu transformace především vědomí (tělesně, psychicky i spirituálně).

V prosinci 2015 byl otevřen první kurz vzdělávacího modulu PRAKTICKÉHO MINIMA v Domově „Na Zámku“ v Nezamyslicích, do něhož se přihlásilo 10 pracovníků, převážně sociálních pracovníků z jednotlivých domovů. Každý účastník po absolvování 12 výukových hodin (metodika a praxe) obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Přínosem této formy vzdělávání a zapojení pracovníků je kromě aktivního tvořivého podílu těchto pracovníků na rozvoji a kvalitě sociální péče a života uživatelů, i jejich vlastní rozvoj osobnosti a osobního života. Je výrazným přispěním k prevenci proti stresu či syndromu vyhoření, k posílení principu týmové práce v rámci naplňování základního poslání celého domova.

Autor: Ing.Jiří Nývlt, terapeut, autor programu
zpět nahoru