Workshopy a konference

Workshop programu pro personál v sociálních službách

Tento workshop je určen zvláště pro pracovníky domovů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Jeho cílem je seznámit zájemce s novinkami, novými technikami a aktuálními výsledky. Tyto techniky si nejen osobně uvěřit a naučit se je v praxi využívat, ale přesvědčit se i o jejich účinnosti a praktickém užitku. Formou moderované diskuse přiblížit účastníkům možnosti využití programu v každodenní profesní praxi i v osobním životě, možnosti řešení konkrétních (mnohdy konfliktních) situací s uživateli.

Workshop pro mentory programu

Tento workshop má ryze pracovní a metodický charakter. Zde se mentoři podrobně seznamují s metodikou provádění jednotlivých technik, velmi podrobně se seznámí s praktickým uplatněním základních principů, na kterých je program STIMULAČNÍ HARMONIZACE® založen. Mentoři sami na sobě procítí všechny dopady používané techniky, řetězení účinku jak na úrovni somatické, tak i psychické, vnitřního vnímání a dopad na psychiku. Budou zde vysvětlen algoritmus změn, ke kterých postupně dochází. Důležitou součástí tohoto workshopu je i způsob provádění mentorské činnosti v praxi domovů, jak „komunikovat“ s uživateli i s pracovníky domovů, jak tyto pracovníky nenásilnou formou zapojovat do týmového úsilí a současně využívat synergického principu užitku.

Workshop pro alternativní přístupy a terapeuty

Tento workshop je určen pro zájemce o alternativní přístupy a pro praktické terapeuty, profesionální fyzioterapeuty apod. Workshop je vhodný i pro psychiatry či psychology v ústavní léčbě (psychiatrické nemocnice atd.) apod. Podle zájmu účastníků je program zaměřen na terapeutickou práci s tibetskými mísami, terapeutické účinky klasické védské jógy ověřené v praxi STIMULAČNÍ HARMONIZACE®, terapeutickou práci s dechem především se zaměřením na snížení a odstranění povrchového i vnitřního napětí, chronické spasticity apod., respirační a relaxační techniky. Cílem workshopu je, aby účastníci byli schopni poznatky získané v našem programu a dlouhodobě ověřené využívat ve své profesionální praxi či v osobním životě.

V případě Vašeho zájmu o uvedenou nabídku nám napište.

zpět nahoru