Případy a zkušenosti

Výsledky terapií v mé rehabilitační práci

Ve své rehabilitační práci se zabývám převážně takovými případy, kdy uživatel je imobilní a vzhledem ke svému fyzickému handicapu není schopen se zúčastňovat běžných činností. Z profesionálního hlediska mne program Stimulační harmonizace zaujal a nejen, že se zúčastňuji všech Interaktivních pracovních seminářů, ale v poslední době i individuálních terapií, zvláště pak v rámci Individuálních terapeutických plánů.

Jsem opravdu překvapena, jak může být nenásilná, neinvazivní a přirozená forma stimulace tak účinná v nápravě fyzických i psychických návyků. Především pak postup při odstranění svalového tonu, spasticity, psychického napětí, či fyzického handicapu obecně, kdy je v prvé řadě pozornost zaměřována na pocity ztišení a uvolnění, a teprve následně v tomto stavu je prováděna nesmírně šetrná „náprava“. Mám osobní zkušenost s tím, jak tento přístup funguje, a proto jej i ve své praxi využívám.

Co je markantní, je změna způsobu dýchání, kdy z původního stereotypu podvědomého dýchání začínají uživatelé dýchat vědomě s plnou pozorností. Projevuje se to na uvolnění hrudní části, mezižeberních svalů, práce bránice apod. Zvláště pak pohyb bránice je užitečný pro přirozenou masáž břišních orgánů. Je velmi časté, že uživatelé (a nejen našeho Domova) trpí častými zácpami, či průjmy, zažívacími problémy, poruchami metabolismu apod. Zlepšení dýchání se projevuje kromě jiného i na držení těla, posílení břišních svalů.

Naši uživatelé zapojení do programu již dnes velmi dobře zvládají relaxaci a mnohdy i dokážou lokálně uvolňovat jednotlivé části těla (samozřejmě pomocí vhodné stimulace). Všechny takto získané návyky se postupně snažíme v denní praxi posilovat, opakovat. Sama jsem mnohdy překvapená z dosažených výsledků.

Autor: Věra Gojišová, DiS., fyzioterapeut, Domov „Na Zámku“ Nezamyslice
zpět nahoru