Terapie a praxe

Program umožňuje s ohledem na prvotní příčiny a ve všech ohledech se projevující se důsledky současných symptomů „ne-mocí“ využívat především disponibilního potenciálu lidského organismu ke zlepšení zdraví a kvality života a to zdaleka ne jen jakkoli handicapovaných osob. Nabízí dlouhodobě ověřené skupinové a individuální přístupy, z nichž každý má svá významná specifika a účinnost působení. Dále pak se v rámci našeho programu trvale zaměřujeme na pracovníky či osoby pečující o handicapované s cílem nejen podpory jejich aktivní spoluúčasti na zvyšování kvality péče a lidské hodnoty života handicapovaných osob, ale i (možná i především) jejich vlastního poznání, získání osobních zkušeností a inspirace k vlastnímu rozvoji, či k posilování osobní aspirace aktivně se podílet na vlastním procesu samoléčení s využitím poznatků získaných realizací programu.

Pro zájemce veřejnosti poskytujeme systém skupinových i individuálních terapií a pravidelnou praxi aplikované védské jógy s využitím zkušeností získaných v programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE®. Forma takové podpory může mít charakter jak dlouhodobě „ambulantní“ nebo pobytový (víkendový pobyt). Podle požadavku zájemce poskytujeme osobní konzultace a poradenství v oblasti praxe klasické jógy i každodenní využití poznatků programu v osobním životě.

Od roku 2016 poskytujeme poradenství v oboru AUTOPATIE, „staronové“ metody zabývající se samoléčením (harmonizováním vitální síly) na principech homeopatie, jež jsou identické v jejím celostním pojetí s principy, z nichž vychází náš program STIMULAČNÍ HARMONIZACE®. AUTOPATIE je vhodným doplněním našeho programu.

Trvale doporučujeme k poskytovaným terapiím využívat praxi klasické védské jógy pravidelnými návštěvami výukových hodin a osobním každodenním přístupem. Jednoznačně doporučujeme rovněž jakou součást procesu harmonizace každodenní praxi ajurvédského pojetí stravy (indická kuchyně, obecné principy výživy a odlišnosti k běžně vnímanému pojetí stravy apod.).

zpět nahoru