Případy a zkušenosti

Terapeutický týden pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Po důkladné několikatýdenní přípravě a díky laskavé finanční podpoře našich sponzorů se podařilo realizovat vcelku unikátní pilotní projekt v rámci našeho programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE®, týdenní terapeutický pobyt vybraných uživatelů domova „Na Zámku“ v Nezamyslicích. Tato akce se konala počátkem září 2016 v překrásném a ze zdravotního hlediska velmi příznivém prostředí areálu „Léčebního místa Hradisko“ v Rožnově pod Radhoštěm.

„Léčební místo Hradisko“ leží přímo pod zříceninou středověkého hradu Rožnov a v místech terapeuticky hojně (před více než 100 lety) využívané, po celé 19.století až do počátku 20.století, v celé Evropě vyhlášenými lázněmi Rožnov pod Radhoštěm. Toto místo bylo přirovnáváno a mělo stejnou váhu oblíbenosti jako švýcarský Davos nebo italský Meran. Kouzlo Hradiska v současné době nepochybně doplňuje nejen přítomnost zde ustájených ušlechtilých koní, ale též neobyčejný východní pohled na údolí Rožnova pod Radhoštěm či majestátní Radegast, stejně jako silná pozitivní energie samotného léčebního místa a okolní krajiny. A z tohoto výčtu pozitiv nelze vyjmout ani příjemné harmonické a komorní prostředí areálu, profesionálního a zároveň laskavého přístupu personálu areálu.

Základním cílem projektu bylo ověření možností integrace nejen běžné náplně sociálních služeb s možnostmi využití technik a přístupů nabízejících náš program, ale i s ostatními formami terapií či pohybových terapií, fyzioterapeutických metod a rehabilitace, využívaných v každodenní praxi domova „Na Zámku“ v Nezamyslicích. Dále pak rozšíření schopností a upevnění návyků fyzické i psychické (či mentální) rezistence a harmonizace uživatelů zapojených dlouhodobě do programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE®. Současně pak ověřit vzájemné působení na sebe navazujících různých přístupů a technik na celkový stav uživatelů. Všechny proběhnuvší aktivity proto byly pečlivě naplánovány a sestaveny tak, aby působily integrativně a celostně. Ze zdravotního hlediska byly terapie zaměřeny na uvolnění bederní oblasti, kyčelních kloubů, posílení držení těla a koordinace, prohloubení nenásilného harmonického dechu (především dýchání nosem), celkové snížení tělesného i psychického napětí. Byly použity následující techniky, postupy a aktivity:

  1. Program STIMULAČNÍ HARMONIZACE® (skupinové terapie, individuální terapie, přírodní terapie, včetně ranního tělesného a mentálního cvičení při východu slunce)
  2. Fyzioterapie (jemné uvolňovací techniky aplikované z programu SH, standardní fyzioterapeutické techniky s rehabilitačními pomůckami – overball, spirální stabilizace s pružným lanem, dechové techniky, jemné lokální somatické masáže z konceptu bazální stimulace, včetně masáží stimulující dýchání apod.)
  3. Aktivizační činnosti (nordic walking, bocca, pobyt a chůze v lese, kontakt se zvířaty, logopedický trénink, hra na zobcovou flétnu, terapie smíchu apod.)
  4. Společenské akce (postřehové hry, zpívání, návštěva místní kovárny, procházka na zříceninu nedalekého středověkého hradu, večerní společenská posezení, upevnění si vědomí pravidel správného a ohleduplného chování, vzájemná asertivní komunikace)
  5. Samoobslužnost a sociální oblast (osobní hygiena, pořádek na pokojích, čistota oblečení, samostatnost při stravování, podíl na poklízení nádobí, vzájemná soudržnost a empatie, pomoc druhým slabším jedincům, trénink cestování a hospodaření s kapesným apod.)
  6. Všichni zúčastnění odborní pracovníci sami absolvovali ukázku individuální terapie, aby autenticky získali osobní zkušenost se stimulačními podněty, jak působí na tělo i psychiku. Vyzkoušeli si nejen některé pozice, ale především základní dechové techniky, vnímání zvuku i vibrací tibetské mísy, vibrační dech, či hlubší relaxaci, lokální vnímání vlastního těla a pocitů, zaměření pozornosti apod. Přitom byly stručně vysvětleny principy a účinky používaných technik.

Výsledky terapeuticky a komplexně zaměřeného týdenního pobytu, kde bylo možno se plně a profesionálně věnovat výše uvedeným cílům, předčily v pozitivním slova smyslu všechna očekávání. Získané poznatky a výsledky práce fyzioterapeutky, speciálních pedagogů, pracovníka přímé péče či terapeuta programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE® velmi stručně:

Smyslem pobytu bylo nejen přispět ke zlepšení funkcí organismu a jeho odolnosti vůči vnějšímu působení, ale především posílit psychickou odolnost a schopnost mentálního vnímání, posílení schopnosti vnímání vnitřních pocitů a prožitků, vědomého prožitku pozitivních emocí a jejich kreativnímu využití, zvýšení užitku z individuálního potenciálu vědomí každého uživatele k vědomému zvýšení kvality života, k intuitivnímu přirozenému vnímání přítomnosti. To samo o sobě v reálném životě manifestuje neocenitelné přínosy na jak úrovni tělesné, tak i na úrovni lidského vědomí jako takového, tedy v procesu ztišení a transformace mysli.

Projekt týdenního terapeutického pobytu byl vnímán všemi zúčastněnými i vedením sociálního zařízení jako užitečný a smysluplný. Ukázal značný potenciál v rozvoji péče o jakkoli handicapované osoby. Rovněž nám pobyt poskytl značnou inspiraci a náměty pro další rozvoj nenásilné transformace a posílení osobnosti každého jedince, zaměstnance sociálních zařízení nevyjímaje.

http://stimulacniharmonizace.cz/galerie/terapeuticky-tyden-hradisko/

Autor: Ing.Jiří Nývlt, terapeut, autor programu
zpět nahoru