Případy a zkušenosti

Terapeutický týden pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Hradisko 2017

Ve dnech 4.-8.9.2017 proběhl již druhý terapeutický pobyt v areálu „Léčebního místa Hradisko“ v Rožnově pod Radhoštěm určený pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Při přípravě jsme využili cenné zkušenosti z pobytu v loňském roce a rovněž jsme program přizpůsobili nejen možnostem a aktuálnímu psychosomatickému stavu zúčastněných uživatelů, ale i novým zkušenostem z praxe programu za uplynulé období. Obdobně jako v loňském roce umožnili tento specializovaný pobyt svými příspěvky a pomocí naši dárci.

Obdobně jako v loňském roce se zúčastnilo celkem 12 uživatelů sociálních služeb domova „Na Zámku“ z Nezamyslic, z nichž se pouze 4 uživatelé zúčastnili také loňského pobytu. Tedy převážně se jednalo o nové uživatele, kteří ovšem mají vesměs dlouhodobou zkušenost s programem. Kvalifikovaný doprovod tvořili pracovníci domova: specializovaný pedagog, fyzioterapeutka (zajišťující rovněž zdravotní péči), pedagog se zaměřením na pohybové aktivity, sociální pracovnice z přímé péče a externí spolupracovník – terapeut programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE®.

Základním cílem projektu bylo nejen podpořit současné návyky uživatelů a poskytnout rozšířenou terapeutickou péči, ale především realizovat nové integrativní přístupy komplexní terapeutické péče, přesahující rámec standardních služeb. Snahou bylo „zakomponovat“ veškeré činnosti a aktivity v průběhu celého pobytu do cíleného terapeutického působení. To bylo možné díky vhodné skladbě terapeutických technik, přípravě akce do všech detailů, profesionální a odhodlané spolupráci celého týmu pracovníků.

Z terapeutického hlediska byl program zaměřen na tyto oblasti:

Jen ve stručnosti poznatky a přínosy:

Obrovským přínosem naší spolupráce je skutečnost, že postupně díky těmto pobytům rozvíjíme aplikace technik a přístupů ke zlepšení zdravotního stavu klientů a jejich kvality života. Vyvíjíme nové metody, jak podpořit vnímání klientů a jejich schopnost vědomého vnitřního ztišení, pozitivní změnu návyků apod. Vymýšlíme nové hry, jemné techniky, nácviky a pomůcky. Nemalou roli sehrává unikátní prostředí „Léčebního místa Hradisko“.

Autor: Ing.Jiří Nývlt, autor programu, terapeut
zpět nahoru