Články a příspěvky

Terapeutické účinky tibetských mís

Tibeťané používají „zpívající mísy“, nebo „himálajské mísy“, jak se jim jinak často v Evropě říká, již od 3.tis.př.n.l. (ale asi i mnohem dříve) a to především jako rituální „nástroj“ k obřadům a později k meditaci. Vytváří úžasné harmonie zvuku a vibrací. Tyto harmonie jsou totožné s všeprostupující životní energií, která nás všechny obklopuje a bez níž by život nebyl možný. Tibetské mísy se do Evropy dostaly v 60.letech minulého století, kdy je začala z Tibetu dovážet mladá generace hippies.

Tibetské mísy se vyrábí podle starodávné receptury ze slitiny několika kovů, jejichž poměry se liší od účelu a způsobu použití, nebo dostupnosti jednotlivých kovů v jednotlivých lokalitách. Je to podobné jako při výrobě zvonů, jak je známe z našich kostelů. Správná mísa má být vyrobena ze slitiny 7 kovů: zlata, stříbra, rtuti, mědi, železa, cínu a olova. Každý z těchto kovů má vlastnosti některé ze 7 planet sluneční soustavy: Slunce, Měsíce, Merkuru, Venuše, Marsu, Jupiteru a Saturnu. A rovněž není náhodou, že každý z těchto kovů a planet má specifický vliv na určitou čakru ze 7 hlavních energetických center, které se v našem těle nachází. Jsou jimi: Múladhara-čakra (kořenové centrum), Svádhišthána-čakra (centrum v podbříšku), Manipúra-čakra (pupeční centrum), Anáhata-čakra (srdeční centrum), Višuddhi-čakra (hrtanové centrum), Ádžňá-čakra (centrum mezi obočím) a v pořadí sedmá čakra je Sahasrára-čakra (centrum na temeni hlavy), která je symbolem splynutí, samaddhi a je vlastně symbolem synergie, jakéhosi vyústění alikvotních a vzájemně prolínajících se projevů předcházejících 6 čaker jako jednotný celek, podstata, splynutí.

V tibetských chrámech jsou jich tisíce, mají různé velikosti či tvary a jejich používání je každodenní samozřejmostí. Tibeťané o mísách říkají: „Kdo pozná tajemství zvuku, pozná tajemství vesmíru.“

Jedinečnou zvláštností tibetských mís je nejen jejich silná a léčivá vibrace, ale i to, že vytváří tzv. „alikvotní tóny“. Jsou to tóny, které vznikají spojením vibrací dvou a více základních tónů, které každá dobrá mísa má, čímž vzniká dobře smyslově vnímatelná „identita“ nově vzniknuvší formy existence jednoty a neoddělenosti téhož. K tomuto alikvotnímu efektu dochází nejen u každé mísy samostatně, ale i mezi jednotlivými mísami současně rozezvučenými vlivem rezonance. Naprosto úžasné je to, že zdánlivě neharmonické tóny se po chvíli spojí a vytvoří jeden silný proud energie a tónu, jednotný, harmonický a zcela přirozenou synergii celku, vyjadřující nejvyšší jednotu, pravdu o harmonii. Je to přesně tak, jako s harmonií celého vesmíru, našeho těla, mysli a ducha.

Pomocí tibetských mís lze „nabíjet“ pozitivní energií vše, kde se nám životní energie nedostává, včetně nás samé. Mám velmi dobré zkušenosti s tonizací především vody, která vykazuje jednoznačně nejlepší schopnosti přenášet informace ze všech známých živlů. Při rozezvučení mísy naplněné vodou dochází kromě jiného i ke stejnému účinku nahromaděné životní energie jako např. při práci s vodnářským zvonem, kdy voda na své hladině vytváří typické harmonické obrazce a levituje nad hladinou. No, a protože je naše tělo složeno z více jak 75% vody, můžeme si jen domyslet, co se při práci s tibetskými mísami děje s buňkami v našem těle! A kromě jiného jistě není náhoda, že i naše planeta Země, na které žijeme, která nám poskytuje obživu a domov, s níž jsme spojeni pomyslnou pupeční šňůrou, je pokryta z více jak ze 75% vodou.

Chceme-li v našem programu mít maximální užitek z práce s tibetskými mísami, je důležité to, že je zapotřebí s nimi pracovat „niterným“ empatickým způsobem, s védským přístupem. Tedy nejen samotný uživatel, ale i terapeut si musí najít svojí vlastní harmonicky vyladěnou cestu k tónům a vibracím. Musí se naučit vnímat jejich přítomnost a vzájemnou harmonii uvnitř sebe sama. Tibetské mísy jsou pro naši práci mnohem více než jen pouhým nástrojem jak je tomu např. v případě muzikoterapie. Jsou významným pomocníkem k cestě vnitřního uvědomění si sebe sama a zklidnění naší mysli, k individuálnímu a zcela osobitému vnímání a zažití přítomného okamžiku, k cestě za hranice našich smyslů – „od sebe za sebe“. Pomocí tibetských mís je velmi reálné a relativně snadné celistvé vnímání těla, mysli a ducha, jejich nekonečné harmonie, pokud se používají jistým způsobem.

Autor: Ing.Jiří Nývlt, učitel védské jógy, terapeut, autor programu
zpět nahoru