Terapeutická praxe

Terapie pro handicapované osoby v rámci zařízení poskytující sociální péči

Terapie zaměřené především na zlepšení kvality života osob s mentálním a kombinovaným postižením v rámci spolupráce s organizacemi poskytujícími tuto sociální péči. Náplní programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE® je poskytovat skupinové terapie (pro 5 osob), individuální terapie (jen 1 osoba) a ve spolupráci s odbornými pracovníky domovů praktikovat v rámci „Individuálních terapeutických plánů“ terapie s použitím specializovaných metod cíleně zaměřených na individuální chronické zdravotní či psychické potíže, poruchy chování apod. Tyto plány mají integrativní charakter, jsou přirozenou a nenásilnou formou začleněny do běžného života domova v úzké spolupráci s pracovníky přímé péče a specializovanými výchovnými či pracovníky fyzioterapeuty.

Současně probíhá pilotní projekt v rámci našeho programu „Terapeutický týden“ zaměřený na vybrané uživatele (po konzultaci s vedením, lékaři, zdravotním personálem, specializovanými pracovníky a pracovníky přímé péče), kteří mají praktické zkušenosti a návyky z programu. Celý pobyt probíhá v 5 dnech a poskytujeme zde komplexní cílenou terapeutickou péči a to jak ve formě skupinových terapií, tak i individuálních. Na programu se odborně podílí aktivizační pracovníci, speciální pedagog, fyzioterapeut, zdravotní doprovod, sociální pracovníci.

Léčební víkendy s védskou jógou s aplikací zkušeností z programu

Víkendové pobyty na velmi silném a unikátním léčebním místě Hradisko v Rožnově pod Radhoštěm. Tyto pobyty nabízí získání vlastní zkušenosti jak lze velmi snadno využívat možností samoléčení a rozvoje vlastního transformačního potenciálu k řešení nejen somatických či psychických potíží, ale současně si osvojit některé jednoduché mentální techniky. Program je vždy sestaven do tří dílčích bloků, na sebe navazujících, jež nakonec tvoří jednotný celek. Všechny techniky a postupy zde využívané vychází ze základních principů a praxe védské jógy, z praxe používání homeopatické metody samoléčení Autopatie, z ověřené mnohaleté praxe programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE® a především z vlastní praxe. Cílem tohoto formátu není vyléčit na místě samém, nýbrž poskytnout informace a základní zkušenosti, jak lze vlastními silami celkem jednoduše a účinně řešit řadu zdravotních potíží.

Terapie pro zájemce z veřejnosti či pro handicapované v neústavní péči

Tyto terapie jsou poskytovány na základě zájmu veřejnosti a to v plném rozsahu, tedy skupinové (max. počet účastníků 10) i individuální terapie. Průběh terapií je přizpůsoben individuálním potřebám zájemců s ohledem na jejich zdravotní či technické možnosti.  V případně požadavku může být program upraven přímo i pro handicapované osoby v neústavní (převážně domácí) péči a pro osoby o ně pečující. Rozsah terapií je zpravidla vždy stanoven na základně vzájemné dohody.

Praxe aplikované védské jógy

Pravidelně v průběhu celého roku provádíme výuku klasické védské jógy s využitím poznatků harmonizace získané v praxi programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE®. Tato aplikace umožňuje účastníkům využívat především jógové prvky harmonizace ke zkvalitnění vlastního života a využití jejich ověřených terapeutických účinků.

V případě Vašeho zájmu o uvedenou nabídku nám napište.

zpět nahoru