Terapeutická praxe

Terapie pro handicapované osoby v rámci zařízení poskytující sociální péči

Terapie zaměřené především na zlepšení kvality života osob s mentálním a kombinovaným postižením v rámci spolupráce s organizacemi poskytujícími tuto sociální péči. Náplní programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE® je poskytovat skupinové terapie (pro 5 osob), individuální terapie (jen 1 osoba) a ve spolupráci s odbornými pracovníky domovů praktikovat v rámci „Individuálních terapeutických plánů“ terapie s použitím specializovaných metod cíleně zaměřených na individuální chronické zdravotní či psychické potíže, poruchy chování apod. Tyto plány mají integrativní charakter, jsou přirozenou a nenásilnou formou začleněny do běžného života domova v úzké spolupráci s pracovníky přímé péče a specializovanými výchovnými či pracovníky fyzioterapeuty.

Současně probíhá v rámci našeho programu od roku 2016 pilotní projekt „Terapeutický týden“ zaměřený na vybrané uživatele (po konzultaci s vedením, lékaři, zdravotním personálem, specializovanými pracovníky a pracovníky přímé péče), kteří mají praktické zkušenosti a návyky z programu. Celý pobyt probíhá v 5 dnech a poskytujeme zde komplexní cílenou terapeutickou a rehabilitační péči a to jak ve formě skupinových terapií, tak i individuálních. Na programu se odborně podílí aktivizační pracovníci, speciální pedagog, fyzioterapeut, zdravotní doprovod, sociální pracovníci.

Víkendové pobyty s védskou jógou a aplikací zkušeností získaných v rámci programu

Víkendové pobyty na velmi silném a unikátním léčebním místě Hradisko v Rožnově pod Radhoštěm. Tyto pobyty nabízí získání vlastní zkušenosti jak lze velmi snadno využívat možností samoléčení a rozvoje vlastního transformačního potenciálu k řešení nejen somatických či psychických potíží, ale současně si osvojit některé jednoduché mentální techniky. Program je vždy sestaven do tří dílčích bloků, na sebe navazujících, jež nakonec tvoří jednotný celek. Všechny techniky a postupy zde využívané vychází ze základních principů a praxe védské jógy, z praxe používání homeopatické metody samoléčení Autopatie, z ověřené mnohaleté praxe programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE® a především z vlastní praxe. Cílem tohoto formátu není vyléčit na místě samém, nýbrž poskytnout informace a základní zkušenosti, jak lze vlastními silami celkem jednoduše a účinně řešit řadu zdravotních potíží.

Terapie pro zájemce z veřejnosti či pro handicapované v neústavní péči

Tyto terapie jsou poskytovány na základě zájmu veřejnosti a to v plném rozsahu, tedy skupinové (max. počet účastníků 10) i individuální terapie. Průběh terapií je přizpůsoben individuálním potřebám zájemců s ohledem na jejich zdravotní či technické možnosti.  V případně požadavku může být program upraven přímo i pro handicapované osoby v neústavní (převážně domácí) péči a pro osoby o ně pečující. Rozsah terapií je zpravidla vždy stanoven na základně vzájemné dohody.

Individuální terapie jsou zaměřeny na individuální potřeby klientů a převážně řeší zdravotní a psychické problémy, jako např. následky havárií a nehod, paralýza částí těla v průběhu a po onkologické léčbě, důsledky roztroušené sklerózy, psychické potíže pocházející z tíživé životní situace (ztráta blízké osoby, syndrom vyhoření a deprese, sebedestrukce v nejobecnějším slova smyslu apod,), chronické potíže v oblasti páteře a kloubů (bederní, hrudní, krční), chronické blokády, špatné držení těla (včetně skoliózy, kyfózy, bolesti hlavy apod.), omezená schopnost dýchání a špatné dechové návyky, mentální trénink, špatná stabilita, třes končetin, svalové záškuby, spasticita a napětí, psychické potíže (anorexie, syndrom vyhoření, stresy a deprese apod.), změna paradigma a perspektivy vnímání sebe sama a vnějšího okolí atd. Hlavním cílem je v maximální možné míře povzbudit organismus a vytvořit co nejoptimálnější podmínky (proces harmonizace) pro přirozený proces samouzdravování.

Praxe aplikované védské jógy

Pravidelně v průběhu celého roku provádíme výuku klasické védské jógy s využitím poznatků harmonizace získané v praxi programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE®. Tato aplikace umožňuje účastníkům využívat především jógové prvky harmonizace ke zkvalitnění vlastního života a využití jejich ověřených terapeutických účinků. Pravidelnou praxí klasické jógy lze mnohé problémy řešit (včetně chronických potíží), což však vyžaduje vůli a odhodlání setrvat. Dlouhodobá praxe v tomto pojetí přináší velmi povzbuzující výsledky, jež jsou velmi dobrým příkladem pro ostatní adepty jógy.

Součástí této výuky jsou i pravidelné jednodenní a víkendové odborné semináře s prezentací a praktickou zkušeností, např. dechové techniky, védské pojetí očisty, práce s myslí, jógové pozice a jejich dynamické fáze, využití védského učení v praxi jógy, rozvoj schopnosti vnímání a koncentrace, mentální techniky a možnosti změny návyků mysli, jógové pojetí výživy (vč. ajurvédy ve stravování), pránajama, védská filosofie v dnešní praxi klasické védské jógy atd.

V případě Vašeho zájmu o uvedenou nabídku nám napište.

zpět nahoru