Případy a zkušenosti

Technika „vibrační dech“ v praxi

Na konci loňského roku byl program Stimulační harmonizace rozšířen o novou techniku „vibrační dech“. Zpočátku jsme se seznamovali se způsobem jeho provedení a především jsme diskutovali v rámci našich Interaktivních pracovních seminářů pro zaměstnance domova o jeho významu a cílech, kterých chceme tímto dosáhnout.

Pokud jsem to dobře pochopil (v praxi jsem si tuto domněnku potvrdil), tak tato technika umožňuje nejen prodloužit několikanásobně výdech a tím umožnit hlubší nádech, ale podporuje znovuobnovení autonomního dechu, vnímání vibrací v oblasti hrudi, vědomého rovnoměrného výdechu a práci hlasivek, velmi dobře podporuje stažení pozornosti atd. atd. Těch souvislostí je celá řada a ani není nutné je zde všechny vyjmenovat.

Přínosné však je i to, že „vibrační dýchání“ pomáhá při zpěvu členů Zámecké kapely, při sportovních výkonech, plavání (kde je to obzvlášť důležité) ztišení psychiky (používá se k okamžitému zklidnění uživatele) apod. Z počátku se uživatelé většinou nebyli schopni ani vědomě nadechnou a v důsledku toho ani adekvátně vydechnout. Pokud se výdech podařil, tak byl přerývaný, nepravidelný, nárazový a velmi krátký.

Během relativně krátké doby byli uživatelé schopni rovnoměrně vydechovat až po dobu 15 vteřin v jednom kuse! Dnes již máme i případy (a není to žádná vzácná výjimka), kdy výdech trvá 30 – 40 vteřin! Bez jakýchkoli subjektivních potíží či zvýšeného napětí.

Členové naší Zámecké kapely s pomocí techniky „vibračního dechu“ zlepšili celkové dýchání, jež se projevilo na kvalitě zpěvu a správném a účinném nadechování, v artikulaci atd. Někteří členové kapely při vystoupení výrazně snížili napětí v končetinách a v obličeji, v celkovém držení těla. Například uživatelé František S. nebo Alois P.

Autor: Zdeněk Kroupa, výchovný pracovník domova „Na Zámku“ v Nezamyslicích
zpět nahoru