Semináře a workshopy

Celý náš vzdělávací systém je založen především na získávání osobních zkušeností, inspirace a především aspirace vedoucím ke změnám ve vlastním životě. Je přirozeně cílen i na odbornou veřejnost s možností uplatnění praktických poznatků ve vlastním profesním životě (fyzioterapie, rehabilitace, celostní medicína, praxe i výuka klasické védské jógy, péče o handicapované osoby, speciální pedagogové a aktivizační pracovníci sociálních zařízení, sociální péče, koučink apod.). 

Prostřednictvím našich vzdělávacích programů se účastníci naučí, jaký význam má harmonie v našem životě a jak jí lze efektivním způsobem využívat ke změně na úrovni fyzického i psychického zdraví, jak lze transformovat mysl a v návaznosti na to i vlastní život.

zpět nahoru