Semináře a kurzy

Praktické minimum

Tyto kurzy, resp. základní školení, jsou určeny především pro zájemce, kteří chtějí prakticky využívat základní osvědčené techniky v každodenním životě a to jak pro sebe samé, tak pro blízké okolí, či například v sociálních zařízeních jako sociální pracovníci v přímé péči za účelem zvyšování kvality sociální péče a rozšíření standardních služeb apod. V praxi například toto vzdělávací minimum probíhá v rámci integrace terapeutických a aktivizačních činností s využitím metodických manuálů jako pomůcky pro praxi.

Zájemci absolvují 20 hodin základního školení a praktického zvládání technik či správného používání manuálu (zpravidla v 5-ti blocích po 4 hodinách nebo v 10-ti blocích po 2 hodinách). Po splnění požadované účasti získávají účastníci Osvědčení absolventa praktického minima. Následně mohou probíhat nadstavbová školení s rozšířením použitelných technik, aktualizace manuálů či výměnu zkušeností z uplatňování získaných znalostí v praxi.

Dlouhodobý kurz STIMULAČNÍ HARMONIZACE®

Tento kurz je otevřeným všem zájemcům bez ohledu na profesi či osobní zájmy. Jeho absolvováním získá účastník možnost se přihlásit do následného II.stupně. Účastníci získají obecné vědomosti o principech a východiscích filozofie programu. Znalost těchto principů je důležitá pro následnou osobní praxi. Kurz probíhá v jednom dni 6 hodin (zpravidla pátek nebo sobota) a má především informativní charakter ve smyslu základů programu, možnostech využití, specifika přístupu a rovněž obecně motivační charakter.

Následně se účastníci praktické části kurzu seznamují osobně s jednotlivými technikami používanými v programu, s ukázkou některých konkrétních případů a sami si vyzkouší zážitkovou formou, jak jednotlivé techniky působí. Je již určen pro vážné zájemce o program a jeho praktické využití. Kurz probíhá ve třech dvoudenních setkáních po 6 hodinách (zpravidla pátek a sobota). V tomto ohledu doporučejeme osobní zkušenost především s klasickou jógou.

Současně se průběžně účastníci velmi detailně seznamují s účinky používaných technik, možnostmi jejich využití, kauzaistika vybraných případů apod. Obdrží učební text a popis základních technik. Po absolvování kurzu účastníci obdrží certifikát, jež je opravňuje provádět vlastní praxi. Kurz probíhá ve dvou dnech po 6 hodinách (zpravidla pátek a sobota).

Závěrem každý se účastník stane držitelem certifikátu a mohou stát profesionálními terapeuty programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE® či poznatky programu využívat ve své profesionální praxi.

Kurz aplikované védské jógy pro cvičitele a učitele klasické jógy

Kurz je zaměřen na praktické využití klasické jógy ve védském pojetí s důrazem na aplikaci ověřených poznatků z programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE®. Je určen nejen pro začínající adepty klasické jógy, ale především pro dlouholeté praktiky, cvičitele či učitele jógy. Rovněž je vhodným a praktickým doplňkem pro fyzioterapeuty a rehabilitační pracovníky apod. Kurz probíhá ve třech dnech po 6 hodinách (pátek, sobota, neděle).

Součástí těchto kurzů jsou i tematické víkendové, případně několikadenní, semináře.

Semináře technik používaných v programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE®

Semináře je určen pro všechny zájemce o alternativní přístupy v jakémkoli oboru. Nabízíme zde praktické využití poznatků z našeho programu a to práce s tibetskými mísami, práce s dechem, techniky k odstranění tělesného i duševního napětí, praktický seminář nenásilné změny stravovacích a životních návyků apod. Program je vždy přizpůsoben předmětu zájmu účastníků, většinou na základě požadavku organizátora akce. Seminář probíhá v jednom či ve dvou dnech po 6 hodinách (pátek, sobota), podle domluveného rozsahu a zájmu účastníků.

V případě Vašeho zájmu o uvedenou nabídku nám napište.

zpět nahoru