Případy a zkušenosti

Působení přístupů a technik používaných v programu v případě vážného poškození páteře

Počátkem roku 2017 byly zahájeny terapie v případě vážného úrazu páteře, čemuž předcházely všechny dostupné možnosti rehabilitace a zdravotní péče s důsledky úrazu související. Stav klienta cca 6 měsíců po úraze, nezbytných operativních zákroků, vyčerpání dalších možností zdravotní a rehabilitační péče byl takový, že přetrvávalo znecitlivění v oblasti malé pánve se všemi důsledky, velmi labilní stabilita celého těla (nedostatečně zpevněná kolena – ve stoji podlamování kolen, minimální pohyblivost v oblasti kotníků s důsledkem křečovitého vytáčení vnitřní strany nártu, omezení pohyblivosti pářete a oslabený svalový skelet kolem páteře, minimální výdrž v jakékoli pozici zvláště pak v asymetrii apod.), nedostatečná ventilace plic a pružnosti hrudního koše (včetně bránice), neustálá tenze v končetinách, nedostatečná pohyblivost kloubů (zvláště pak ramen, kyčlí, kolen a kotníků), necitlivost v oblasti pánve a dolních končetin i po vnější stimulaci atd. Celý výčet důsledků úrazu se plně a nekompromisně projevil na úrovni mysli, nedostatečné schopnosti vědomé pozornosti, způsobu vnímání vlastního těla, vnímání stimulačních podnětů, vnímání životní situace, zakořeněných návyků mysli, stavu podvědomí, vytvořených spojů mezi neurony (synapsí) apod.

Dosud proběhlo více než 40 dvouhodinových terapií doprovázených vzájemnou komunikací o průběhu spolupráce, osobních pocitech a rovněž o principech používaných technik. V první řadě je třeba uvést velmi významný posun (dalo by se i z pohledu principů zastávaných v našem programu i klíčový) za dobu od zahájení a to změna schopnosti pozorování, vnímání a i myšlení. Pokud totiž dochází k cílené a správně aplikované stimulaci mysli a tělesných funkcí, vždy a „okamžitě“ bez sebemenších pochyb dochází k žádoucí reakci organismu, avšak na velmi jemné, tedy smyslově nevnímatelné, úrovni. Takže ani nejde o to, zda a jak dochází ke změně (k té dochází vždy), ale spíše o rozvoj schopností vnímání stále jemnějších a jemnějších podnětů a reakcí těla. Kromě jiného dalším úkolem interaktivního přístupu byla nenásilná změna (na úrovni mysli) perspektivy vnímání vnitřní i vnější reality a současně rozšíření poznání o možném či nemožném v nejobecnějším slova smyslu. V praxi klient získává inspiraci a především aspiraci vědomě vstoupit do procesu „uzdravování“ a postupného ověřování si takřka neomezených možností potenciálu mysli jako aktivního činitele procesu transformace, či chceme-li uzdravování.

V důsledku všeho výše uvedeného postupně dochází k mnohých velmi povzbuzujícím změnám, doslova na všech úrovních. Ve stručnosti uvádím jen některé oblasti, kde zcela viditelně dochází k těmto změnám:

Všechny poznatky získané touto spoluprací neustále využíváme v celé terapeutické praxi, u všech klientů, kteří jsou do programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE® aktivně zapojeni (včetně odborných pracovníků v oblasti sociální péče, rehabilitačních pracovníků či fyzioterapeutů, zdravotního personálu atd.). Zkušenosti tak můžeme nejen využívat přímo v praxi, ale i sdílet s ostatními, inspirovat, povzbuzovat, posilovat.

Autor: Ing.Jiří Nývlt, autor programu, terapeut
zpět nahoru