Případy a zkušenosti

Případ neschopnosti kontroly rovnováhy

Uživatel Jiří Š. v posledních několika letech (před zařazením do programu) nebyl schopen kontroly rovnováhy ve stoji. To se projevovalo častými výkyvy celé postavy v podlomeném stoji (kolena, záda) a v poměrně krátkých intervalech výkyvy přešly v takové vychýlení tělesného těžiště, že udělal několik kroků kupředu, aby se v zápětí zastavil a zaujal relativně klidný postoj. Interně jsme toto chování nazvali „houpačkovým efektem“, dynamika těla jako na houpačce i s prožívanými pocity lechtání v břiše apod. V průběhu skupinové terapie (za 15 minut ve stoji na nohou) v počátečním stadiu se toto opakovalo asi 5x, někdy i častěji. Všeobecně byla tato skutečnost považována za chronickou a v podstatě v té době nebyly žádné indicie, že by se tento stav mohl zmírnit nebo zcela odstranit.

Přibližně po 6 měsících docházky do programu skupinové terapie tento uživatel nejen, že byl schopen po celou dobu zůstat stát klidně na místě, zcela narovnat postoj (narovnaná kolena a vzpřímená záda), ale byl schopen bez jakýchkoliv potíží provádět asymetrická cvičení (torze, záklony a předklony) ve stoji bez jakéhokoli zaváhání a na „libovolnou“ dobu zaujmout pozici v hlubokém předklonu se zjevným uvolněním paží a klidného dechu. Tento stav je již trvalý.

Není bez zajímavosti rovněž to, že v minulosti tento uživatel byl velmi vznětlivý a touto vlastností nejen že zneklidňoval své okolí, ale negativně ovlivňoval psychiku ostatních uživatelů. Choval se impulzivně, vztekal se a „komandoval“ ostatní uživatele. Vyžadoval zvýšenou pozornost od pracovníků přímé péče a vychovatelů. Po zařazení do programu se postupně jeho chování zklidnilo úměrně k jeho schopnosti tělesné stability. Velmi významně se upravilo jeho chování, má dobrou náladu, je přátelský, zapojuje se aktivně do kolektivních činností apod.

S postupným zlepšováním tělesné rovnováhy se pomocí dalších technik zlepšilo držení těla, snížilo se tělesné napětí, pozice ramen a následně došlo ke zlepšení dýchání. Při používání naší techniky „vibračního dechu“ se prodloužil dech na dvojnásobek.

Autor: Ing.Jiří Nývlt, terapeut, autor programu
zpět nahoru