Případy a zkušenosti

Případ až agresívního chování

Uživatel Josef V. byl do programu zařazen na základě požadavku personálu domova a výchovného pracovníka. Jeho chování bylo trvale a dlouhodobě velmi impulzivní až agresivní. Nebylo týdne, aby se nevztekal, nemlátil do věcí, stávalo se, že občas něco rozbil ve vzteku apod. Byl neustále naštvaný, zamračený a značně vůči svému okolí nedůvěřivý. Tento psychický stav se markantně projevoval i na výrazném napětí, zvýšenému svalovému tonu v končetinách a především v obličeji. Při snaze vzpřímeného postoje se mu začaly třást nohy a ruce. Nebyl schopen očního kontaktu a jeho pohled byl velmi roztěkaný. Měl strach provést jakýkoli pohyb končetinami či trupem. Při cvičení si neustále naříkal, že ho něco bolí, při sebemenším pohybu a výdrži.

Přibližně po roce v programu jsme mohli konstatovat ve shodě s pracovníky domova, že tento uživatel se zklidnil natolik, že nevykazoval známky agresivity, nic nerozbíjel, nebyl impulzivní na ostatní uživatele. Celkově se zklidnil a začal být přívětivější. Jeho nálada se zjevně zlepšila, zamračenou tvář nahradil úsměv. Snížil se svalový tonus, zcela vymizelo naříkání a strach zaujmout nějakou polohu, provést cvik.

Potěšující se skutečnost, že se uživatel při individuální práci s tibetskou mísou dokáže vědomě a v poměrně krátké době uvolnit a relaxovat. Končetiny se povolí, tvář poklesne a velmi soustředěně vnímá tóny i vibraci tibetské mísy. Dokáže bez sebemenších problémů fixovat pohled, navázat oční kontakt a především bez pocitu strachu zavřít oči a naslouchat. Velmi často se při terapii na jeho tváři objevuje blažený výraz a uvolněný úsměv.

I v tomto případě se zcela logicky výrazně zlepšilo jeho dýchání, je schopen vědomého nádechu i výdechu (což bylo na počátku nemyslitelné), jeho dech se výrazně prodloužil. Kromě jiného ke změně chování mohl pomoci i podnět terapeuta: „Pepo, buď hodný“. A následná až téměř návyková reakce byla, že při příchodu na každou terapii sám hlásil: „Pepa hodnej“. I když to ještě z počátku nebyla tak docela pravda.

Autor: Ing.Jiří Nývlt, terapeut, autor programu
zpět nahoru