Poradenství a konzultace

Konzultace osobní aplikace programu

V případě zájmu klienta po absolvování alespoň základního jednodenního kurzu poskytujeme pravidelné konzultace k uplatňování programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE® v každodenní praxi. V rámci těchto konzultací zájemce získá doporučení k jednotlivým cvičením, použití speciálních technik, vysvětlení jejich účinků apod. Praxi tak může provádět sám doma. Konzultace jsou možné kromě osobních, i telefonické či formou elektronické pošty. Vhodným doplňkem jsou návštěvy skupinových terapií (alespoň zpočátku).

Konzultace praxe klasické jógy

Zde předpokládáme, že zájemce navštěvuje hodiny jógy v místě svého bydliště. Poskytujeme konzultace jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé, či cvičeitele nebo učitele klasické jógy. Konzultace probíhají zpravidla individuálně po dohodě se zájemcem. Důraz je však vždy položen na aplikované techniky a postupy ověřené praxí programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE®.

Poradenství AUTOPATIE

AUTOPATIE je nová metoda vycházející ze základů klasické homeopatie a současně využívá způsob práce dávných mistrů a mnichů v buddhistických chrámech východní Asie (Indie, Čína, Tibet, Japonsko či Korea) před mnoha tisíci lety. Kundika, jak se nazývá dávná nádoba, v níž byl „homeopatický preparát“ připravován velmi primitivní formou, byla naprosto nezbytnou výbavou každého adepta duchovní cesty. Používala se nejen za účelem klasického přírodního léčitelství, ale především jako pomůcka k dosažení harmonie a rezonance, i jako pomůcka rituálních duchovních obřadů k získání vyšších spirituálních vhledů rozšířeného vědomí.

Princip současné AUTOPATIE spočívá v homeopatickým způsobem ředění vlastní specifické informace, pocházející ze sliny, dechu či nově i z prány. Preparát ředěním povýšený do jemnohmotného stavu přirozeným a neinvazivním způsobem stimuluje na principu shodné rezonance jemné kreativní energie, vitální sílu přinášející harmonii a odstraňující disharmonii, i dlouhodobě chronickou a patologickou. K použití AUTOPATIE se doporučuje (zvláště zpočátku) spolupráce s vyškoleným poradcem a vlastní preparát si již každý doma připravuje a aplikuje sám.

Vstupní konzultace probíhá formou rozhovoru s vyškoleným poradcem, který na základě toho vytvoří aktuální kauzaistiku klienta, především z hlediska jeho subjektivního prožívání a hodnocení. Na základě takto získaných informací poradce doporučí subjektivně nejvhodnější postup použití autopatického preparátu (ze sliny, dechu či prány apod.).

Po úvodní několikatýdenní aplikaci preparátu dle doporučení poradce proběhnou dle potřeby následné kontrolní konzultace, na kterých bude vyhodnocen celkový vývoj a změny stavu. Následně poradce doporučí další postup.

AUTOPATIE je nanejvýš vhodným a velmi účinným doplňkem programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE®. Využívá stejné základní principy stimulace harmonie, odstranění nežádoucí disharmonie, přirozenou, nenásilnou a neinvazivní formou. Má značný potenciál regenerace vitální síly, jež se pozitivním způsobem projeví nejen na somatické, ale i psychické úrovni, je-li to žádoucí i na úrovni spirituální (duchovní).

V případě Vašeho zájmu o uvedenou nabídku nám napište.

zpět nahoru