O programu

Program STIMULAČNÍ HARMONIZACE® má integrativní a holistický charakter, jež vychází především ze zkušeností empirického poznání nejobecnějších účinků stimulace harmonizačního procesu především naší mysli, ovlivňující nejen funkce mozku, tvorbu a charakter neuronové sítě, ale i tělesné reakce, fyziologické reakce, psychické reakce atd. Je nezbytné hned v úvodu uvést, že se nejedná o žádnou novou metodu, která ve své podstatě nepřináší nic nového, ale naopak usiluje o obnovu dávno zapomenutého. Základní principy a techniky zde využívané vychází z přístupů používaných lidstvem po mnoho tisíciletí. Jsou to techniky zaměřené především na nejjemnější úrovně těla a mysli, aby se tyto oblasti pozvolna otevřely našemu vyššímu vědomí.  Tento přístup „jemnosti“ je mimořádně účinný, zaručený, neinvazivní a především (a to zvláště) přirozený. Respektuje onu všeobecně přítomnou přirozenost a řád harmonického uspořádání všeho co je. A navzdory jejich „dávnému původu“ jsou neustále aktuální, navíc ověřené mnoha generacemi mistrů, duchovních učitelů, šamanů aj. Vždy v minulosti platilo, že čím subtilnější a jednodušší je použitá metoda stimulace, tím je účinnější na všech úrovních, především na té mentální až na úroveň vědomí. Všechny v programu stimulací vyvolané změny vychází primárně z jemnohmotné úrovně a na tuto úroveň je program cílen, na naše vnímání, pocity, vjemy. Je to cesta aktivního přístupu a harmonické přirozenosti, cesta zásadních a přesto nenásilných změn.

Program je zaměřen na celkové zlepšení života nejen handicapovaných lidí (mentálně, psychicky či fyzicky), jimž životní okolnosti způsobily ztrátu fyzického či duševního zdraví trvale nebo přechodně. Program může být přirozeně užitečný i pro ty, kteří sice nemají vážné zdravotní potíže především mentálního nebo psychického charakteru, ale například prochází nepříjemnými životními zkouškami, stresy, depresemi, neúspěšnými vztahy, obecně životními neúspěchy apod. Psychické problémy bývají v takových případech velmi často doprovázeny např. povrchním myšlením, nedostatečnou schopností se soustředit, rozptýlenou pozorností s neklidnými myšlenkami, sníženou schopností sebekontroly, nespavostí, problémy učit se novým věcem a být kreativní, zvyšující se závislostí na pomoc druhých, neschopností se samostatně rozhodovat, pasivním přístupem k životu, citovou otupělostí, nepřátelským chováním, ztrátou empatie, vleklými somatickými poruchami atd. atd.

Program působí za jistých okolností příznivě a mnohdy povzbudivě i v případech nervových onemocnění (včetně mentálních postižení, roztroušené sklerózy, epilepsie, spastických stavů, neurosvalových potíží apod.), nemocí pohybového ústrojí (např. různých tělesných postižení po úrazech, skolióza a kyfóza, osteoporóza apod.), respiračních onemocnění včetně nedostatečné ventilace plic a špatných dechových návyků způsobujících mnohé další sekundární disharmonie (držení těla, koordinace, oslabení funkce srdce, metabolismus, acidobazická rovnováha apod.) a v neposlední řadě i mnohých případech psychických onemocnění. Ve všech uvedených případech však program STIMULAČNÍ HARMONIZACE® vstupuje do procesu léčení jako podpůrný, šetrný, stimulační prostředek. V žádném případě nenahrazuje standartní lékařskou či rehabilitační péči!

zpět nahoru