Náš tým

Věra Gojíšková

Věra Gojišová, DiS

fyzioterapeut – Domov „Na Zámku“ v Nezamyslicích

V Domově „Na Zámku“ pracuji od roku 2002 a při své práci fyzioterapeuta se velmi často setkávám s různými typy poruch hybnosti, svalovými deformitami, zvýšeným svalovým tonem, spasticitou, patologickými hybnými a dechovými stereotypy apod.

Znalosti získané studiem v oboru fyzioterapie jsem vnímala pouze jako nezbytný teoretický základ a uvědomovala jsem si, že bude nutné tyto znalosti nejen dále prohlubovat (dalším vzděláváním), ale především si je osvojit vlastní vytrvalou praxí a osobními zkušenostmi.

Přes veškeré úsilí se mi však ne vždy dařilo dosáhnout výraznějších výsledků především v celkové i lokální relaxaci, ve snižování svalového i nervového tonu, výraznějšího zlepšení hybnosti kloubů, pružnosti páteře a celkového ztišení. V mnohých případech „klasické“ rehabilitační metody, např. pasívní protahování zkrácených svalů, nebo klasické masáže, nejsou z hlediska stavu uživatele vždy dostatečně účinné a šetrné, nebo jsou také někdy i nepoužitelné.

Po mnohaleté praxi ovšem za přelomové období považuji zavedení programu Stimulační harmonizace v našem domově. Aplikace u obyvatel našeho zařízení přinesla brzy své výsledky a z pozitivního hlediska až „překvapivé“ zjištění, že uživatelé na ni v převážné většině případů velmi dobře reagují. Sama se některých terapeutických hodin zúčastňuji s cílem si v programu používané techniky osvojit a postupně takto získané zkušenosti využívat i ve své fyzioterapeutické práci. Je to důležité především s ohledem na prohlubování návyků, které uživatelé v průběhu terapií získávají. Výsledky se k mému překvapení dostavují velmi rychle a v širokém rozsahu přesahují úroveň pouze fyzických dispozic.

Vážím si toho, že mám možnost spolupracovat na jedinečném programu Stimulační harmonizace, která je naprosto šetrná, nenásilná a především přirozená. Je dle mého názoru a zkušeností pro naše zařízení a především pro jeho uživatele velkým přínosem a otevírá značné možnosti ke zlepšování kvality života handicapovaných lidí. Velmi ráda se do programu a jeho rozvoje zapojuji, mám tak pocit, že má práce získává širší uplatnění a hlubší smysl.

zpět nahoru