Náš tým

katkak

Mgr.Kateřina Křepelková

vedoucí sociální pracovník Domov „Na Zámku“ v Nezamyslicích

Po ukončení studia VOŠ sociálně právní jsem v roce 2002 začala pracovat v Domově „Na Zámku“ v Nezamyslicích, kde pracuji dodnes. Poznatky z praxe v oblasti péče o člověka s mentálním a kombinovaným postižením jsem později uplatnila při bakalářském a následně i magisterském studiu speciální pedagogiky na Masarykově universitě v Brně.

Když jsem se poprvé setkala s projektem Stimulační harmonizace, oslovil mě téměř okamžitě. Od prvopočátku jsem program vnímala jako něco významného a vysokou měrou přispívajícího ke zvýšení kvality života lidí s handicapem.

Na programu Stimulační harmonizace oceňuji především to, že používané techniky a postupy pozitivně ovlivňují život uživatelů a to s důrazem na neoddělitelnou jednotu všech oblastí jejich života. Tělesné, psychické, sociální, ale i duševní. Zároveň ke každému člověku přistupuje s ohledem na jeho individualitu, jedinečnost a především osobitost každého detailu chování, myšlení, citových projevů atd. Je to holistický přístup, jež člověka vnímá jako živou bytost v nejobecnějším slova smyslu. Pracuje s ověřenou skutečností, že tělo a mysl jsou velmi úzce spjaty a vzájemně se ovlivňují a to v každém ohledu a v každé situaci. Je fascinující, jak účinná může být cesta k přirozenosti formou vnitřních osobních zážitků, vjemů, pocitů. Zapojení jednotlivých uživatelů do projektu Stimulační harmonizace působí v konečném důsledku nejen na uživatele samotné, ale též na pracovníky, kteří se do projektu aktivně zapojují zařazováním jednotlivých stimulačních technik do každodenního života uživatele a kteří pravidelně navštěvují interaktivní semináře Stimulační harmonizace, kde si každý zaměstnanec zážitkovou formou zakusí působení prvků Stimulační harmonizace na člověka.

Velmi důležitá je pro mě propojenost programu Stimulační harmonizace s každodenním životem uživatelů. Smysluplnost této aktivity se mi v praxi potvrzuje každý den. Dochází k rozvoji vnímání na fyzické i mentální úrovni, a v neposlední řadě i na úrovni spirituálních zážitků. Pomocí dechu, jednoduchých cvičení a aktivizačních činností rozvíjíme psychiku, představy, myšlení a tedy i řeč jedince s postižením a je patrné, že program s sebou přináší řadu pozitivních změn v životě Domova „Na Zámku“.

Z výše uvedeného vyplývá, proč se v praxi aktivně zapojuji do rozvoje programu Stimulační harmonizace. Práce v týmu lidí, kteří usilují o pozitivní změny ve prospěch druhého člověka je motivující a smysluplná.

Povzbuzením pro další práci je pro nás fakt, že nezůstáváme pouze u slov, ale sledujeme, že to, co děláme, přináší pozitivní výsledky.

zpět nahoru