Články a příspěvky

Jak naslouchat tibetským mísám

Mnozí z nás již máme osobní zkušenost s tibetskými mísami. Už jsme se viděli, jak vypadají, jak znějí a také jsme se možná i zúčastnili nějaké muzikoterapie, koncertu či meditace. Většinou se necháváme unášet nevšedními tóny, kouzelnými asociacemi, nepopsatelnými a příjemnými pocity. Přesto si troufám tvrdit, že jsme tímto zdaleka nevyčerpali možnosti, jaké nám tibetské mísy nabízejí.

Sami Tibeťané o mísách tvrdí, že kdo poznal jejich tajemství zvuku, poznal tajemství vesmíru. Má se tím bez nadsázky na mysli, že pootevírají dveře k poznání podstaty a harmonie vesmíru i našeho života. Tato podstata je základem bytí, základem vesmírného, základem existence nás samých. Podstatou všeho ve všem a všeho součástí veškerého. Tedy de facto jednoho v sobě samém a toho samého součástí téhož.

Rád bych proto velmi stručně nastínil alespoň okrajově mé zkušenosti a poznání z učení se „naslouchat“ tibetským mísám, naslouchat sobě samému, naslouchat „tomu, co nás přesahuje“. Doporučuji považovat popis mého postupu spíše jako doporučení a pravdu pak musí poznat každý sám vlastní zkušeností.

Doporučuji vlastnit nebo si na pár dní vypůjčit tibetskou mísu, která vás osloví, je vám blízká, příjemná, vytvoříte si k ní vztah „na první pohled“. Čím je mísa větší, tím má silnější vibrace a hlubší tóny. Čím je mísa menší, tím jsou vibrace jemnější a tóny vyšší, což klade větší nároky na vnitřní ztišení, na pozornost, na větší vnímavost. Hlubší tóny jsou doménou nižších čaker se symbolikou větší připoutanosti k zemským principům, vyšší tóny vyšších čaker stimulují propojení s našimi vnitřními schopnostmi rozšířeného vědomí. Naprosto specifický charakter má souznění několika mís, které vše spojí v jedno a vytváří tak společné dílo – alikvotní tóny.

Takže pro nácvik „naslouchání“ tibetským mísám doporučuji pro začátek větší mísu se silnějšími vibracemi a tóny, které je schopen vnímat téměř každý bez většího tréninku či požadavku plně soustředěného vnitřního ztišení. Aby došlo k přímému kontaktu, lehněte si pohodlně na záda a mísu přiložte na hruď. Zde velmi dobře a velmi dlouho zní, protože hrudní koš ani tóny ani vibrace příliš netlumí (jako pevná podložka). Vzhledem k tomu, že mísa bude velmi blízko našim uším, postačí do ní udeřit jen velmi zlehka. Sami si po chvíli vyladíte úder, aby vás nerušil a současně zněl relativně dlouho.

Pohrávejte si se svými zážitky, experimentujte, buďte ovšem trpěliví, výsledek se určitě dostaví a budete překvapení, co jste všechno schopni vnímat. A nyní k postupu „naslouchání“:

  1. Vnímejte tóny; jejich sílu, barvu, základní tón a alikvotní tón (bývá to ten vyšší), souzvuky. Nacvičujte tak dlouho až budete schopni rozeznat všechny tónové nuance a rozlišit alikvotní tóny a souzvuky.
  2. Vnímejte vibrace; jejich sílu, vibrace svého těla, kde až je cítíte, jaké máte pocity. Nacvičujte tak dlouho, že je budete cítit po celém těle.
  3. Nechte doznít tóny; vraťte se k prvnímu kroku a nechte tóny doznít až do ztracena, až skutečně budete mít pocit, že už nic neslyšíte. Pak ještě nechte tyto tóny doznít ve své mysli, až se úplně rozplynou.
  4. Nechte doznít vibrace; vraťte se ke druhému kroku a podobně jako s tóny postupujte u vibrací. V konečné fázi je nechte doznít ve své mysli, až se úplně zjemní a splynou s vámi.
  5. Propojte vnímání tónů a vibrací; cvičte společně krok 3 a 4
  6. Setrvejte v tichu; nechte zcela doznít tóny i vibrace ve své mysli a setrvejte v tichu tak dlouho, jak vám to bude příjemné. Po čase zjistíte, že se vaše blaženost v tichu prodlužuje, aniž by vás rušily jakékoliv myšlenky.
  7. Přejděte do meditace; pomocí ticha plynule přejděte do meditace. Nechte svůj vnitřní hlas ukotvit v tématu, který si sám vybere. Nekomunikujte sami se sebou. Většinou však zažijete stav, kdy prostě jen jste. Bez otázek, odpovědí, bez vědomí svého fyzického těla. Pokud vás cokoliv vyruší (vaše myšlenky, vnější rušivý impuls apod.) v klidu rozezvučte svoji mísu a vraťte se ke kroku 5. Pak se přirozenou a nenásilnou cestou vrátíte k meditaci.
  8. Meditace s vizualizací; pokud se vám podaří stav meditace, přidejte vizualizaci zářivého zlatostříbrného světla, které do vás vstupuje mohutným proudem vibrující energie. Nechte se touto zářivou energií zcela naplnit a vnímejte, jako byste se v tomto světle vznášeli a splynuli s ním.

Není podstatné, jak dlouho v té které fázi jste schopni setrvat, podstatné je uvědomění si vašich vnitřních vjemů a posílení jemnohmotného vnímání. Důležitá je samotná práce, samotný tvůrčí proces, mám-li to tak nazvat. Neočekávejte žádné impulsy, konkrétní pocity apod. Trpělivě čekejte na to, co přijde samo. Pokud nebudete ještě připraveni a otevřeni, nepřijde vyšší impuls. Pak se klidně vraťte k předcházejícímu kroku. Když v průběhu nácviku praxe usnete, nic se neděje, jen si navodíte velmi kvalitní a „čistý“ spánek.

V každé fázi tohoto nácviku vás čekají úžasné zážitky a objevy. Po čase zjistíte, co je za světem vnímaným pouze vašimi tělesnými smysly.

Autor: Ing.Jiří Nývlt, učitel védské jógy, terapeut, autor programu
zpět nahoru