Případy a zkušenosti

Empirické desatero dosavadních zkušeností

V souvislosti s konáním 4.terapeutické konference v Nezamyslicích, pořádané Domovem „Na Zámku“, p.o. Nezamyslice, jsme připravili dílčí rekapitulaci obecných poznatků, které jsme v průběhu dosavadní 3-leté terapeutické praxe a spolupráce převážně s domovy pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením získali, a na nichž jsme se současně také shodli.

Uvedené poznatky byly opakovaně ověřeny a působí nepřetržitě po celou dobu sledování. Nutno však poznamenat, že míra působení je závislá na rozsahu prováděných terapií, počtu zařazených uživatelů do programu, ale i na míře aktivního zapojení pracovníků jak přímé sociální péče, tak i odborných pracovníků domovů (výchovní pracovníci, fyzioterapeuté, pracovníci pro pracovní terapie, vedoucí pracovníci apod.). Níže uvedené výsledky jsou zřetelné především v domově „Na Zámku“ v Nezamyslicích, kde je rozsah působení programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE® nejrozšířenější a současně velmi pozitivně působí na celkovou integraci celého systému poskytovaných terapií i služeb.

Naše „empirické desatero“ dosavadních poznatků lze shrnout do následujících bodů:

  1. Prvotní příčiny lze řešit pouze „celostním přístupem“ (alokální princip), nenásilně a neinvazivně
  2. Stimulační působení je nezbytné v praxi provádět s ohledem na princip „evolučního řetězení“, respektování následnosti vznikajících jevů
  3. Stimulace působí v procesu odstranění disharmonie „zevnitř ven“ (tedy nejdříve ke změně dochází ve vnitřních procesech a následně se projevují navenek), „ze shora dolů“ (harmonický přirozený přístup je ten, kdy  vědomí působí na mysl, mysl působí na tělo; než k tomu však může docházet, je třeba připravit podmínky tohoto procesu) a vždy v „opačném pořadí“ než vznikaly její projevy
  4. Vždy je nezbytné v prvé řadě stimulovat „snižování tenze“, a to jak na úrovni somatické, tak především na úrovni psychické a následně vědomí
  5. Prvotním zdrojem žádoucích změn je transformace stavu mysli a vědomí, kdy je ve svém důsledku „stimulace jako zprostředkovatel“, nikoli skutečný prvotní činitel
  6. Harmonická rezonance působí dlouhodobě v mnohačetných opakováních, jejichž prostřednictvím dochází k přirozené „vnitřní transformaci“ synaptických spojení
  7. K upevnění získaných návyků je zapotřebí „integrace stimulačního působení“
  8. Mnohdy „reverzní symptomy“ (somatické i psychologické) jsou důkazem právě probíhajícího harmonizačního procesu; disharmonizační podněty vyvolávají rezistentní reakce“ s cílem zachování harmonie a udržení přirozeného rezonančního naladění
  9. „Harmonizace prostředí“ (život uživatelů, život personálu, prostředí zařízení, technická podpora atd.) je důležitým předpokladem úspěšnosti programu, kvality života uživatelů a následně poskytované péče
  10. Cílenou týmovou spoluprací lze dosáhnout výrazného působení „účinků synergie“, získání násobného užitku, a to jak z hlediska terapeutického, tak i ekonomického, organizačního či firemní kultury.

 

Autor: Ing.Jiří Nývlt, terapeut, autor programu
zpět nahoru