Případy a zkušenosti

Dosavadní zkušenosti v oblasti pohybových aktivit uživatelů

Jako výchovný pracovník, zajišťující pohybové a sportovní aktivity, postupně s úmyslem integrovat a prohlubovat návyky a vjemy uživatelů získané na terapiích programu Stimulační harmonizace, usiluji o aplikaci ověřených technik i do naší každodenní činnosti. Jedná se především o stimulaci k obnovení rovnováhy a koordinace, držení těla, snižování svalového tonu, posilování břišních svalových soustav a svalového skeletu kolem páteře, či v neposlední řadě zlepšení dýchání apod.

V průběhu roku 2014 se začaly projevovat výsledky dlouhodobého úsilí u dosahovaných výkonů uživatelů. Například u uživatele Pavla P., který díky zlepšení schopnosti se celkově uvolnit a psychicky zklidnit, došlo k výraznému zlepšení výkonů nejen v atletice, ale především ve stolním tenise, kde začal porážet i dlouhodobě mnohem silnější a především MLADŠÍ (je mu 54 let!) soupeře.

Uživatel Ivan D. se výrazně zlepšil v držení těla a posílil břišní svaly, velmi zlepšil koordinaci pohybu a díky tomu zvládl techniku hodu horním obloukem, což v nedávné minulosti bylo v jeho případě zcela nemyslitelné a pro něho samotného i nepochopitelné.

Uživatel Bohumil N. zlepšil držení těla a snížení spasticity, kdy před zapojením do programu stál ve značném záklonu a ještě v trvalé torzi doprava, tento postoj byl značně křečovitý a doprovázení neustálými nervovými vzruchy, třesem končetin i stahů v obličeji. To mělo kromě jiného nepříznivý vliv na nerovnoměrné zatížení páteře, ale i na způsobu jeho chůze či značně povrchního dýchání. Uživatel Jiří Š. se výrazně zlepšil v celkové tělesné stabilitě, koordinaci pohybu a výdrže v téměř jakékoliv torzní pozici, v předklonu apod.

Pracuji rovněž s imobilními uživateli a i zde se postupně projevují příznivé okolnosti ve snížení svalového tonu, napětí v ramenou a končetinách, v uvolnění mimických svalů atd. Příkladem jsou Miroslav S., Pavel G. a také Antonín S.

Mohu bez výčitek konstatovat, že program Stimulační harmonizace má z dlouhodobého hlediska velmi příznivý vliv nejen na zdravotní stav uživatelů, jejich psychiku a chování, ale rovněž na celkové klima v domově, vztahy mezi zaměstnanci, příznivě podporuje týmovou spolupráci s jednotným cílem – zlepšit celostním a nenásilným způsobem kvalitu života uživatelů. A to se k naší radosti také daří.

Autor: Zdeněk Kroupa, výchovný pracovník domova „Na Zámku“ v Nezamyslicích
zpět nahoru