Případy a zkušenosti

Pro rozvoj a poznání každého z nás jsou důležité osobní zkušenosti a sdílení těchto zkušeností s ostatními lidmi. Je to nezbytný zdroj pokroku a motivace pokračovat v realizaci svých životních rozhodnutí a inspirovat druhé k získání podobných zkušeností. Nabízíme proto autentická svědectví a zkušenosti lidí aktivně zapojených do našeho programu, ale i těch, kterým program prospěl a přinesl životní změnu. Také zde najdete vyjádření odborných pracovníků, zdravotního personálu, fyzioterapeutů, sociálních pracovníků, či zkušených manažerů apod. Mohou zde být i osobní svědectví osob, kteří programem prošli a poznali, jak stimulační techniky působí.

Počátkem roku 2017 byly zahájeny terapie v případě vážného úrazu páteře, čemuž předcházely všechny dostupné možnosti rehabilitace a zdravotní péče s důsledky úrazu související. Stav klienta cca 6 měsíců po úraze, nezbytných operativních zákroků, vyčerpání dalších možností zdravotní a rehabilitační péče byl takový, že přetrvávalo znecitlivění v oblasti malé pánve se všemi důsledky, velmi labilní stabilita celého těla (nedostatečně zpevněná kolena – ve stoji podlamování kolen, minimální pohyblivost v oblasti kotníků s důsledkem křečovitého vytáčení vnitřní strany nártu, omezení pohyblivosti pářete […]

Autor: Ing.Jiří Nývlt, autor programu, terapeut

Ve dnech 4.-8.9.2017 proběhl již druhý terapeutický pobyt v areálu „Léčebního místa Hradisko“ v Rožnově pod Radhoštěm určený pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Při přípravě jsme využili cenné zkušenosti z pobytu v loňském roce a rovněž jsme program přizpůsobili nejen možnostem a aktuálnímu psychosomatickému stavu zúčastněných uživatelů, ale i novým zkušenostem z praxe programu za uplynulé období. Obdobně jako v loňském roce umožnili tento specializovaný pobyt svými příspěvky a pomocí naši dárci.
Obdobně jako v loňském roce se zúčastnilo celkem 12 […]

Autor: Ing.Jiří Nývlt, autor programu, terapeut

Dech je v našem programu vnímán jako jeden z nejdůležitějších činitelů změny jak na úrovni somatické, tak především na úrovni psychické. V obou rovinách dech působí přesně a cíleně v té míře, v jaké je „uvolněn“ aktuální potenciál změny v organismu a v jaké míře jsou připraveny změny v návycích, transformující naší mysl. Význam dechu je mnohonásobně umocněn skutečností, že je nositelem vitální energie, v Indii o ní hovoří jako o práně nebo v Číně o čchi, která vitalizuje náš […]

Autor: Ing.Jiří Nývlt, autor programu, terapeut

Po důkladné několikatýdenní přípravě a díky laskavé finanční podpoře našich sponzorů se podařilo realizovat vcelku unikátní pilotní projekt v rámci našeho programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE®, týdenní terapeutický pobyt vybraných uživatelů domova „Na Zámku“ v Nezamyslicích. Tato akce se konala počátkem září 2016 v překrásném a ze zdravotního hlediska velmi příznivém prostředí areálu „Léčebního místa Hradisko“ v Rožnově pod Radhoštěm.
„Léčební místo Hradisko“ leží přímo pod zříceninou středověkého hradu Rožnov a v místech terapeuticky hojně (před více než 100 lety) využívané, po celé 19.století až do počátku 20.století, v celé Evropě vyhlášenými […]

Autor: Ing.Jiří Nývlt, terapeut, autor programu

V posledních dvou letech došlo ke zcela zásadnímu obratu v praktickém využívání několikaletých zkušeností z terapeutického programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE® v každodenní praxi výuky klasické védské jógy. Výsledky jsou pozoruhodné a do budoucna příslibem úspěšné cesty harmonizace nejen pro handicapované. Potvrzuje to, že náš program má široké praktické uplatnění i v běžné populaci, bez ohledu na zdravotní či životní podmínky. Je všeobecně známo, že v současné civilizaci stále více lidí podléhá psychickým potížím, depresím, stresu, trpí syndromem vyhoření, psychotickým onemocněním (světová zdravotnická organizace uvádí až 40% populace takto postižené), potýká […]

Autor: Ing.Jiří Nývlt, učitel védské jógy, autor programu

Obecně vzato je zásadní změna prostředí pro každého z nás velmi nepříjemnou životní zkušeností, přinášející s sebou negativní emocionální a behaviorální reakce. V případech osob s mentálním a kombinovaným postižením to platí dvojnásob, poněvadž důsledky takovýchto změn jsou ve většině případů ještě zřetelnější a také trvá delší dobu, než zcela odezní, než se dotyčný uživatel adaptuje na nové prostředí a do jisté míry se mu i přizpůsobí (plná adaptace a odeznění důsledků je ideální stav, který bohužel nenastane u každého). Adaptace […]

Autor: Ing.Jiří Nývlt, terapeut, autor programu

V návaznosti na zkušenosti s dechovými návyky uživatelů domova „Na Zámku“ v Nezamyslicích uveřejněných v příspěvku ze dne 28.7.2015 bych se ráda dnes podělila o výsledky jednoho z mnohých měření, jež provádím ve své fyzioterapeutické praxi průběžně u většiny uživatelů po celou dobu mého působení v domově, a to měření pružnosti hrudníku jako součásti kineziologického vyšetření.
Toto vyšetření spočívá v tom, že se v delším časovém rozpětí provádí měření obvodu hrudníku při maximálním nádechu a maximálním výdechu. Rozdíl naměřených hodnot je reálná amplituda pružnosti hrudního koše při respiraci.
Je potřebné […]

Autor: Věra Gojišová, DiS, fyzioterapeut, Domov "Na Zámku" Nezamyslice
zpět nahoru