Články a příspěvky

V této kategorii nabízíme odborné články a příspěvky na téma filozofie programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE®, praxe programu, zkušenosti a v neposlední řadě i zamyšlení a témata související s obsahem a zaměřením programu. Tyto příspěvky mají za cíl zvýšit zájem o téma harmonizace, motivovat proaktivní formou a přispět k vlastnímu rozvoji. V neposlední řadě i pomoci začlenit téma harmonizace do praxe příbuzných oborů a rozšířit tak jejich účinky.

Stav harmonie a rovnováhy

Velmi často, a to i v jógové praxi, jsou pojmy harmonie a rovnováhy vnímány jako adekvátní synonyma jednoho a téhož stavu. Rád bych s využitím védských principů objasnil diametrální rozdíl mezi harmonií a rovnováhou a rovněž na těchto pojmech vysvětlil smysl klasické jógy, k čemu by měl směřovat její užitek.
Stav harmonie je přirozenost Vesmíru, našeho skutečného JÁ. Je to prostředí manifestace přirozenosti na všech úrovních a ve všech ohledech. Naproti tomu rovnováha je vždy výsledkem nepřirozeného zásahu, jež nikdy nemůže […]

Autor: Ing.Jiří Nývlt, autor programu, učitel védské jógy

O harmonickém půstu a životním stylu zde hovořím především v souvislosti s programem STIMULAČNÍ HARMONIZACE® vycházejícím z praxe klasické védské jógy. Nejedná se proto o nějaký obecně používaný odborný termín, nýbrž pojem „harmonický“ zde vyjadřuje spíše základní principy čerpající z védských tradic klasické jógy. Naznačuje hlavní smysl a zaměření půstu, směr transformace našeho životního stylu v nejobecnějším slova smyslu.
Obecně je půstem myšleno cílené hladovění nebo chceme-li odmítnutí potravy, a to z jakýchkoli pohnutek či důvodů (viz. mnohé duchovní tradice, očistné detoxikační programy, podpůrné léčebné programy, […]

Autor: Ing.Jiří Nývlt, autor programu, učitel védské jógy

Mozek a neuronová síť

Náš program STIMULAČNÍ HARMONIZACE® ve velké míře vychází z praxe klasické védské jógy. Ne příliš často se však setkáváme v dostupné literatuře s praktickým využitím přímých souvislostí mezi účinky jógových technik a celého systému na tvorbu neuronové sítě, resp. na aktivní přínos k transformaci synapsí (spojů mezi neurony). Když uvážíme, že mozek tvoří přibližně 100 miliard neuronů (mozkových buněk) a každá buňka má možnosti vytvořit 10 tisíc vlastních propojení s jinými buňkami, je to neuvěřitelný tvůrčí potenciál. Kvadrilión synapsí na sebe vzájemně a nepřetržitě působí v […]

Autor: Ing.Jiří Nývlt, autor programu, učitel védské jógy

Mnozí z nás již máme osobní zkušenost s tibetskými mísami. Už jsme se viděli, jak vypadají, jak znějí a také jsme se možná i zúčastnili nějaké muzikoterapie, koncertu či meditace. Většinou se necháváme unášet nevšedními tóny, kouzelnými asociacemi, nepopsatelnými a příjemnými pocity. Přesto si troufám tvrdit, že jsme tímto zdaleka nevyčerpali možnosti, jaké nám tibetské mísy nabízejí.
Sami Tibeťané o mísách tvrdí, že kdo poznal jejich tajemství zvuku, poznal tajemství vesmíru. Má se tím bez nadsázky na mysli, že pootevírají dveře k poznání podstaty […]

Autor: Ing.Jiří Nývlt, učitel védské jógy, terapeut, autor programu

Přirozené dýchání je nezbytnou a životně důležitou součástí našich životů a jejich samotné podstaty. Přirozeným dechem posilujeme své celkové zdraví (fyzické, psychické i duchovní), výrazně přispíváme ke správné fyziologii našich životně důležitých funkcí a tělesných systémů. Udržujeme jím citovou rovnováhu, účinně odoláváme stresu a negativní emoce transformujeme v pozitivní. Není pochyb o tom, že přirozeným a plným dechem můžeme poměrně snadno a účinně využívat jeho účinků k samoléčení a ke zdravému osobnímu růstu, k duchovnímu rozvoji a v neposlední řadě i k „osvobození“. Pomineme-li […]

Autor: Ing.Jiří Nývlt, učitel védské jógy, terapeut, autor programu

Tibeťané používají „zpívající mísy“, nebo „himálajské mísy“, jak se jim jinak často v Evropě říká, již od 3.tis.př.n.l. (ale asi i mnohem dříve) a to především jako rituální „nástroj“ k obřadům a později k meditaci. Vytváří úžasné harmonie zvuku a vibrací. Tyto harmonie jsou totožné s všeprostupující životní energií, která nás všechny obklopuje a bez níž by život nebyl možný. Tibetské mísy se do Evropy dostaly v 60.letech minulého století, kdy je začala z Tibetu dovážet mladá generace hippies.
Tibetské mísy se vyrábí […]

Autor: Ing.Jiří Nývlt, učitel védské jógy, terapeut, autor programu

Proč harmonizace?

Proč HARMONIZACE? Tak to je spíše filozofická otázka. Ale přesto nebo snad právě proto je dobré pohovořit o harmonii nikoliv jen jako o stavu subjektu, ale především jako o procesu k přirozenosti, jež vychází z představ o podstatě jevů.
Podstata celého světa, vesmíru, života v tom nejobecnějším slova smyslu je založena na harmonii rovnováhy všech sil, rovnováhy příčin a následků, rovnováhy vzájemné podmíněnosti akce a reakce, či chceme-li rovnováhy sil jin a jang apod. Harmonie takto definovaná má objektivní charakter, tedy je hlavním […]

Autor: Ing.Jiří Nývlt, učitel védské jógy, terapeut, autor programu
zpět nahoru