Případy a zkušenosti

Aplikace zkušeností v praxi výuky klasické védské jógy

V posledních dvou letech došlo ke zcela zásadnímu obratu v praktickém využívání několikaletých zkušeností z terapeutického programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE® v každodenní praxi výuky klasické védské jógy. Výsledky jsou pozoruhodné a do budoucna příslibem úspěšné cesty harmonizace nejen pro handicapované. Potvrzuje to, že náš program má široké praktické uplatnění i v běžné populaci, bez ohledu na zdravotní či životní podmínky. Je všeobecně známo, že v současné civilizaci stále více lidí podléhá psychickým potížím, depresím, stresu, trpí syndromem vyhoření, psychotickým onemocněním (světová zdravotnická organizace uvádí až 40% populace takto postižené), potýká se až s chronicky neutěšenými vztahy atd. K tomu můžeme přičíst neustálý nárůst autoimunitních onemocnění, lidí s Alzheimerovou chorobou či roztroušenou sklerózou, dětí s ADHD, nárůst nádorových onemocnění, špatných myšlenkových i stravovacích návyků atd. atd.

Je potěšitelné, že principy uplatňované v našem programu výrazně přispívají nejen k pochopení základních védských principů klasické jógy, ale především k získání osobních zkušeností o jejich existenci, neomezeném potenciálu, mnohačetných formách působení a o nikdy nekončících možnostech jejich využití v každodenním životě. Adepti klasické védské jógy se učí přirozenou a nenásilnou formou využívat osvědčené přístupy a terapeutické techniky „jógovým způsobem“, učí se sami na sobě vnímat celostní charakter a terapeutické účinky klasické jógy na všech úrovních, na všech dostupných dimenzích vnímání.

S přispěním našeho programu se výuka klasické jógy nenásilně a přirozeně oprošťuje od zaběhlých stereotypů v přístupech a samotné praxi, je zaměřena především a zásadně na praktické ověřování obecných principů v jistém smyslu na úkor standartního výkladu a cvičení, technik či obvykle prezentovaných ortodoxních postupů dle známého členění druhů a technik. Naše praxe potvrzuje správnost cesty, kdy se zcela záměrně za každou cenu nepřizpůsobuje paradigmatům „západního“ života, ale s jeho důsledky pochopitelně aktivně pracujeme.

U všech adeptů klasické jógy se v relativně krátké době výrazně zvýšila schopnost vnímání, zlepšily se dechové návyky a průběh respiračního procesu, velmi markantně si osvojili techniky s hlubokým uvolňováním celkového napětí (v mysli,  vdechu, po celém těle apod.), zlepšila se schopnost vnímání přítomného okamžiku a jeho významu v každodenním životě, čímž se zlepšila schopnost vědomé pozornosti. Minimalizací stimulačních technik (byť i typicky jógových) se významně zvýšila schopnost vnitřního vnímání a vnímání jemných nuancí změn s průběhu celého harmonizačního procesu. Adepti získávají osobní zkušenosti se základními principy a vnímání stavu harmonie jako dynamického a nenásilného evolučního procesu.

Není náhodou, že dochází k pozitivním změnám nejen v procesu samouzdravování, ale i v osobním životě adeptů, v jejich vztazích s blízkými i ostatními lidmi, harmoničtějšímu zvládaní krizových situací či těžkých životních zkoušek, v postupnému chápání osobní dharmy – osobního životního poslání.

Autor: Ing.Jiří Nývlt, učitel védské jógy, autor programu
zpět nahoru