Kalendář akcí

Víkendový odborný seminář – využití teorie a praxe principů tradiční védské jógy v pomáhajících profesích (Hradisko)

Termín: 29.11-1.12.2019

Čas: Pá 29.11. od 14:00 hod do Ne 1.12. do 15:00 hod

Místo: Léčební místo Hradisko, Rožnov pod Radhoštěm

Pořádá: Jiří Nývlt ve spolupráci s lektorem-lékařem

Kapacita: 15 míst

Cena: 3.900,-Kč

8 míst volných

Popis akce

Tento odborný seminář je určen především pro pracovníky v pomáhajících profesích, a to: v sociálních službách (sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, specializované profese, fyzioterapeuti, zdravotní personál apod.), ale i pro samostatné fyzioterapeuty, rehabilitační pracovníky, psychology, pracovníky ve zdravotnictví, učitelé či cvičitelé klasické, terapeutické či aplikované jógy apod. Má za cíl poskytnout účastníkům komplexní informace ohledně praktických zkušeností působení principů klasické jógy v procesu zlepšování kvality života jakkoli handicapovaných osob, osob se zdravotním postižením, osob po úrazech či operacích, osob procházejícími náročným životním obdobím, s psychickými zátěžemi či psychotickým onemocněním apod. Jedná se o alternativní přístup, jež může velmi účinně, neinvazivně a zcela bezpečně pomoci jako nanejvýše vhodný doplněk současné medicíny, fyzioterapie či rehabilitace, sociální podpory, psychologie či psychiatrie atd. V žádném případě zde nebudou informace o principech a zkušenostech prezentovány jako jediné správné, samospásné či nahrazující standardní péči (lékařskou, rehabilitační či sociální).

Seminář je určen pro zájemce o další možné zcela reálné přístupy, techniky či znalosti, nad rámec poskytovaného standardního vzdělávání v různých systémech pomáhajících profesí. Seminář není akreditovaný žádnou institucí v ČR.

Stručný obsah semináře: základní výchozí principy klasické védské jógy reálně aplikovatelné v odborné praxi, role mysli v životě každého jedince a její vliv na zdraví člověka, schopnost samouzdravování organismu a jak tento proces probíhá s využitím cílených stimulačních jógových technik a vědomé mysli, význam dechu a jeho přínos na zdraví,  praktické způsoby řešení krizového jednání a vybraných diagnóz (např.epilepsie, roztroušená skleróza, mozkové příhody, schizofrenie, psychická omenocnění, organické poruchy, kardiovaskulární onemocnění, poruchy metabolismu, poúrazová rehabilitace, skoliózy a kyfózy, spasticita a celkové napětí organismu, mentální handicap, celkové napětí těla i mysli, třesy a svalové záškuby aj.) atd.

Cílem semináře je nabídnout odbornou pomoc a získání nových odborných znalostí pro vlastní praxi. Účastníci semináře obdrží skripta s prezentovanými tématy! Účastníci rovněž obdrží CERTIFIKÁT o absolvování tohoto vícedenního semináře.

Jako lektor (přednáška, prezentace a praktické ukázky) přislíbila svojí účast MUDr.Iveta Novotná, lékařská ředitelka lázně Slatinice.

Cena semináře zahrnuje: ubytování ve dvoulůžkových pokojích se samostatným sociálním zázemím a s připojením na internet, stravování po celý den s vegetariánskou stravou, odměna lektora a přednášejícího hosta s praxí v některém ze souvisejících oborů, pronájem prostorů pro vzdělávání, poplatky apod. V ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu, každý účastník si zajistí dopravu samostatně.

V rámci neformálních společných večerů nabídneme prezentaci čajů a povídání o čajových obřadech.

Počet účastníků je omezen z důvodů zajištění podmínek individuálního přístupu ke každému účastníku.

Organizační pokyny

Registrace účastníků semináře a ubytování do 14 hodin v pátek 29.11.2019 na Hradisku. Následně seznámení s programem a organizačními pokyny. Vlastní program bude zahájen v pátek ve 15:30 hodin a bude ukončen v neděli v 15:00 hodin závěrečnou diskuzí. Pomůcky k semináři: podložku na cvičení a případně deku, vhodné oblečení na cvičení a kratší pobyt v přírodě (dle aktuálního počasí) v blízkém okolí areálu, poznámkový sešit, osobní potřeby apod.

PLATEBNÍ ÚDAJE: ČSOB a.s.
číslo BÚ 247 963 829 / 0300
variabilní symbol 19036
konstatní symbol 0308
zpráva platby jméno a příjmení účastníka

Poznámka: Zálohu pro poskytovatele zázemí i vlastní průběh semináře ve výši 3.900,-Kč prosím uhraďte po odeslání závazné přihlášky na mail: nyjiri@email.cz a jejím zpětném potvrzení, nejpozději však do 27.září 2019 na níže uvedené číslo našeho BÚ s příslušným variabilním symbolem a zprávou pro příjemce. Za závaznou přihlášku považujeme připsání výše uvedené částky na náš účet.

zpět nahoru