Kalendář akcí

4.terapeutická konference Nezamyslice

Termín: 27.5.2015

Čas: 13:15 - 15:20 hod

Místo: Domov "Na Zámku", děk.Františka Kvapila 17, 798 26 Nezamyslice, p.o.

Pořádá: Domov "Na Zámku" Nezamyslice, p.o.

Kapacita: 50 osob

Cena: 0,- CZK

obsazeno

Popis akce

Cílem konference je vyhodnotit současný stav vzájemného působení jednotlivých terapeutických programů v domovech pro mentálně handicapované osoby a osoby s kombinovaným postižením, současné výsledky a nové směry v procesu integrace a zvyšování kvality života a péče o handicapované.

Účastníci získají novou inspiraci pro svojí každodenní práci a přesvědčí se o užitečnosti procesu integrace a především o pozitivních účincích programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE®. Předpokládáme rovněž užitečnou a věcnou diskusi k prezentovaným tématům, zapojení přítomných odborníků v mnoha profesích.

Organizační pokyny

Konference se uskuteční ve společenské místnosti Domova „Na Zámku“ v Nezamyslicích, v přízemí hlavní budovy. Účastníkům doporučujeme příchod nejpozději 15 minut před zahájením. Terapeutická konference se koná pro pozvané hosty a její účast není zpoplatněna. V případě zájmu o účast na konferenci je třeba se osobně domluvit s paní ředitelkou Ing.Mgr.Jiřinou Krejčí.

PLATEBNÍ ÚDAJE:
číslo BÚ
variabilní symbol
konstatní symbol
zpráva platby

Poznámka: svoji účast si zajistíte odesláním závazné přihlášky a včasnou platbou, nejméně 10 dní před konáním akce

zpět nahoru